c2ad98215...594.png, 15.46 KB, 320x400, exif ggl iq id3
Russiche de la Exterminacioneischene |ssledovatel-skoj la Partie. eSA
My - obyedinenie belogo bespredela, a znahit fawisty, anarxisty, lobotrqsy, xackery, rasisty, \kstremisty, marginaly, bur]ui, gedonisty, sredneevropejcy, sadisty, mazoxisty, xtmlopistcy, ]enonenavistniki, anonisty, fetiwisty, vo]disty, partijcy, anony, russkie, igromany, psixopaty, sociopaty, genocid-boi, suicidniki, nacisty, \ssledovateli, uhënye i prosto - veles-haki.
Sobstvenno, kto znaet, kto my, tot zdesq.

>>eSA
Vyxo]y na priëm. Parol' - 2103. Idu ot neborda. Est' infa po seti, nawli chto-nit'?

>>eSB
Tol-ko pqtyj s sem'sot semdesqt pervogo modulqtora prita`il detali. \to herez radio-kanaly svqzi razuznal. V nete sam-sara-boj. Taki, te to, opqt' Nejtron, \to herez ego dok poluhili. Kak kompensazi[ za u`erb im dali uberprog-sniffer. Nu, samo saboj vsë sraslos'. Ty-to kak sam, i chto u oktqbrqt na serverax, ne znaew-?

>>eSC
A, ty pro oktqbrqt znat- xohew-? Da net ix nigde, zabyl mol? Oni ]e sami sebq ugrobili, vot na gilqku i powli. Tajno konehno - naxuj takoj skandal ofiwirovat'. Q vot toka iz interesnogo na Ukod-Moto-R.T.I. videl servernyj razgovor adminov-pederov. Duma[, tebe bol-we budet interesno, kak imenno q \to sdelal. A vot kak - herez paralel'nyj servak Dominskogo, hto on mne l[bezno predostavil na prevax vzlomannogo Gok-modom. (-;

>>eSD
Stoppe, po porqdku, lady? Eins, kakogo \to xna oktqbr'skie slilis'. Q tebe ver[, konechno, ty u nas qvno ne altixmenskyj bratok, no tak ili inache, HTO?! My-to teper' ne pogarim? Zona riska?
Q, kak nikak, byl Kolorado posledn[[ nedel[, nabl[dal za 0569, no u] takogo razvitiq sobytij nikak ne o]idal.
I, sobsna, kto tebe GM-ku vruhil?! Tebe, ëba!!! Ty ]e obyhnyj DneRG 40-60 rezvërstvki, ne tak li?!

>>eSE
KO, sliv byl v west- al- vosem- po Kiwinëvu v 4-om hisle. Oni ne xoteli nihego dopuskat-, sam-sanych, no kaft est kaft, so osta[tsq tol-ko zagadki. Unichto]enie est-, kna, pytka smyt-sq , hego i ne vywlo - pqt- minut i lowkam konec. Esli, hestno, duma[, oni v vakuume, a my ne prihëm. Ladno, hto naw soft i nix na formate, no, duma[, \to u]e unihno. Everhow, q by ne stal delat- vyvody zaranee. Da, vsë ]e, i my pod krük popast m]. No \to esli tol-ko v osoboj forme podygrat- - nade[s-, ty staviw' wift na VNIM : 04938750. Ne bwe, da ne mwe.
Pro progu ne vsq - q bal-no stranno sebq vël na odnoj linii, tak mne i pod sostoqniem trtrt (luhwe s maloj, maloj) grantovali passkody pod 490-u[ instanci[. Ona sustvuet i \to obyhnyj xosting. Ty \to u]e znaew-, no menq liw- pytaew-sq dizinformit- po priznaku rankinga v PITE, no ne zabyvaj, hto v mne paxu[.

>>eSF
La, do vstrehi, huvahen, davaj togda sve]u[ infu nesi herez mesqc. Kol' vy. Qt v dungeony uxo]u s cel-[ fotometriheskoj obraby na \to vremq - zanqtoj q helovek v \tix vawix setqx...